Сэргээгдэх эрчим хүчний олон улсын байгууллага байгуулагдлаа

Хүн төрөлхтөний эрчим хүчний хэрэглээ үлэмж нэмэгдэхийн хирээр эрчим хүчний уламжлалт эх үүсвэрийн нөөц улам хомсдож, дэлхийн агаар мандалд тасралтгүй нэмэгдэж байгаа хүлэмжийн хийн

February 03, 2009 Шинэ мэдээ
Back to Top Copyright © 2001-2018 - Диспетчерийн үндэсний төв ХХК