Эрчим хүчний салбарын байгууллагуудын утасны нэгдсэн жагсаалтыг шинэчлэж байгаа учир  өөрийн болон харъяа байгууллагуудынхаа  телефон утас, гар утас, цахим шуудангийн хаягийн жагсаалтыг хавсралт маягтын дагуу  гаргаж, танай байгуулагад хэрэгцээтэй утасны жагсаалтын тоо ширхэгийн хамт 2020 оны 12-р сарын 22-ны дотор onon@ndc.energy.mn хаягаар илгээнэ үү.

Байгууллагын үйл ажиллагааны товч танилцуулга эрчим хүчний салбарын нэгдсэн утасны жагсаалтад оруулж хэвлүүлэх боломжтой тул холбогдох материалаа ирүүлэхийг хүсье.

утасны жагсаалтын маягт