Эрчим хүчний сайдын 2018 оны 5-р сарын №77  тоот тушаалаар байгуулагдсан мэдээллийн технологийн мэргэжлийн зөвлөлийн анхдугаар уулзалтыг 2018 оны 6-р сарын 28-ны 10:00 цагт ДҮТ ХХК-н хурлын танхим болно.

Уулзалтаар дараах асуудлуудыг хэлэлцэнэ.

  • Монгол улсын засгийн газраас Мэдээллийн технологийн чиглэлээр хийж буй ажлууд
    • Харилцаа холбоо мэдээллийн технологийн газрын ахлах мэргэжилтэн С.Батнасан
  • Мэргэжлийн зөвлөлийн ажиллах төлөвлөгөө
    • Мэргэжлийн зөвлөлийн орлогч дарга, ДҮТ ХХК-н захирал С.Бүрэнтогтох
  • Мэргэжлийн зөвлөлийн гишүүдийн танилцуулга
    • Мэргэжлийн зөвлөлийн нарийн бичиг ДҮТ ХХК-н инженер Ц.Цэнгэл

Мэргэжлийн зөвлөл