“Эрдэнэт” хотод зохион байгуулагдах Эрчим хүчний салбарын шуурхай ажиллагааны ажиллагсадын 13-р зөвлөгөөнд оролцох хүмүүсийн бүртгэл дууссан бөгөөд нийт 33 ТЗЭ байгууллагын 94 хүн оролцохоор бүртгүүллээ.