\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Тэмцээнд эрчим хүчний салбарын болон эрчим хүчний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагын 16 баг тамирчид оролцов.

\r\n

\r\n 1.     ДҮТ ХХК-ийн С.Донид ахлагчтай “Алтан гадас” баг

\r\n

\r\n 2.     ДЦС-2 ХК-ийн Э.Энхбат ахлагчтай “Зүг-чиг” баг

\r\n

\r\n 3.     ДЦС-3 ХК-ийн Ё.Цогтбаяр ахлагчтай “Хос эрчим” баг

\r\n

\r\n 4.     ДЦС-4 ХК-ийн Г.Бямбажав ахлагчтай “Эрчим” баг

\r\n

\r\n 5.     ДДЦС ХК-ийн Б.Соёлтулга ахлагчтай “Бурхантын илч” баг

\r\n

\r\n 6.     ЭДЦС ХК-ийн Ц.Батзориг ахлагчтай “Орхон” баг

\r\n

\r\n 7.     БНДС ХК-ийн Д.Ганбаатар ахлагчтай “Дөл” баг

\r\n

\r\n 8.     УБДС ХК-ийн Б.Очбаяр ахлагчтай “Чадал” баг

\r\n

\r\n 9.     БНЗӨБЦТС ХК-ийн Э.Төмөрсүх ахлагчтай “Эверест” баг

\r\n

\r\n 10.  ТБЦДС ХК-ийн А.Гүнбарс ахлагчтай “Эрч хүч” баг

\r\n

\r\n 11.  УБЦТС ХК-ийн Т.Мандахнаран ахлагчтай “Чадал” баг

\r\n

\r\n 12.  ЭБЦТС ХК-ийн М.Энхтайван ахлагчтай “Эрдэнэт түгээх” баг

\r\n

\r\n 13.  ДСЦТС ХК-ийн Р.Эрдэнэбат ахлагчтай “Гэрлийн хурд” баг

\r\n

\r\n 14.  MCS интернейшнл ХХК-ийн Б.Энхбаяр ахлагчтай “Бид манлайлагчид” баг

\r\n

\r\n 15.  MCSинтернейшнл ХХК-ийн Б.Наранхүү ахлагчтай “Алсын хараа” баг

\r\n

\r\n 16.  СЭХҮТ-ийн Г.Энэрэлбаяр ахлагчтай “Ногоон эрчим” баг

\r\n

\r\n  Аялалын явцад:

\r\n

\r\n -уулын оргил булаалдах,

\r\n

\r\n -оюуны авхаалж сорих “IQ”,

\r\n

\r\n -газрын зураг дээр зай, чиглэл тодорхойлох,

\r\n

\r\n -спортын хөгжилтэй буухиа,

\r\n

\r\n -байгальд зүг чигээр нуувч илрүүлэх

\r\n

\r\n -багийн ахлагч нарын дунд зохиогдсон “би чадна” гэсэн  6 төрлийн тэмцээнээр  багууд авхаалж самбаа, хурд хүчээ сорьж тэмцэлдэв.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Тэмцээнамжилттай явагдан эцсийн дүн гарахад “Эрчим” баг нийт 99,6 оноогоор I байр, “Гэрлийн хурд” баг 85,0 оноогоор II байр, “Ногоон эрчим” баг 77,4 оноогоор III байр, “Зүг чиг” баг 76,8 оноогоор IY байр,“Орхон” баг 74,6 оноогоор Yбайр, “Эрч хүч” баг 72,8 оноогоор YIбайр, “Дулаан” баг 72,0 оноогоор YIIбайр, “Бурхантын илч” баг 70,7 оноогоор YIIIбайр, “Хос эрчим” баг 70,6 оноогоор IXбайр, “Дөл” баг 65,8 оноогоор Xбайр, “Алсын хараа” баг 63,4 оноогоор XIбайр, “Эверест” баг 62,6 оноогоор XIIбайр, “Бид манлайлагчид” баг 62,4 оноогоор XIIIбайр, “Эрдэнэт түгээх” баг 60,4 оноогоор XIYбайр, “Чадал” баг 51,0 оноогоор XYбайр, “Алтангадас” баг 48,6 оноогоор XYIбайрыг тус тус эзэлж алт, мөнгө, хүрэл медалийн эзэд тодров.  

\r\n

\r\n Тэмцээний ерөнхий шүүгчээр “ДҮТ” ХХК-ийн инженер Б.Бямбажав,  бусад шүүгчдээр Монголын Адал Явдалт Спорт Аялалын Холбооны спортын зэрэг цолтой улсын шүүгчид ажиллалаа.