Эрчим хүчний портал сайт нь шинэчилэгдсэн хувилбараар ажиллаж эхэллээ.

Иймд салбарын байгууллагууд та бүхэн портал сайт дээр мэдээ тавих эрхээ сэргээлгэж шинээр өөрийн байгууллагад болж буй мэдээллийг оруулж байхыг хүсэж байна.

ЭХДҮТ ХМА