Browsing Category

Диспетчерийн зохицуулалт

Диспетчерийн зохицуулалтын 2009 оны 3 дугаар сарын ажлын тайлан

Нэг. Диспетчерийн зохицуулалтДиспетчерийн үндэсний төв ХХК нь Эрчим хүчний

ДИСПЕТЧЕРИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН 2-Р САРЫН ТАЙЛАН

Нэг. Диспетчерийн зохицуулалт    ДҮТ ХХК

Диспетчерийн зохицуулалтын 2009 оны 1 дүгээр сарын ажлын тайлан

ДҮТ ХХК нь Эрчим хүчний хууль, ЭХЗГ-ын тогтоол, шийдвэр, тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлагын хүрээнд Диспетчерийн шуурхай зохицуулалтын үйл ажиллагааг явуулж, бүх ТЗЭ-дийн төлөвлөгөөг бүрэн биелүүлэх

Back to Top Copyright © 2001-2018 - Диспетчерийн үндэсний төв ХХК