Browsing Category

Мэдээллийн технологийн мэргэжлийн зөвлөл

Comments Off on Мэдээллийн технологийн бодлогын баримт бичиг

Мэдээллийн технологийн бодлогын баримт бичиг

Монгол улсын Эрчим хүчний сайдын 2019 оны 12-р сарын 31-ны өдрийн №335 тоот тушаалаар “Эрчим хүчний салбарт баримтлах мэдээллийн технологийн бодлогын баримт бичиг 2019-2023” батлагдлаа.

Comments Off on Мэдээллийн технологийн мэргжлийн зөвлөлийн анхдугаар уулзалт

Мэдээллийн технологийн мэргжлийн зөвлөлийн анхдугаар уулзалт

Эрчим хүчний сайдын 2018 оны 5-р сарын №77  тоот тушаалаар байгуулагдсан мэдээллийн технологийн мэргэжлийн зөвлөлийн анхдугаар уулзалтыг 2018 оны 6-р сарын 28-ны 10:00 цагт ДҮТ

Comments Off on Мэдээллийн технологийн мэргэжлийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

Мэдээллийн технологийн мэргэжлийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

Эрчим хүчний сайдын 2018 оны 5-р сарын 10-ны өдрийн тушаалаар батлагдсан Мэдээллийн технологийн мэргэжлийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

Back to Top Copyright © 2001-2018 - Диспетчерийн үндэсний төв ХХК