Comments Off on Эрчим хүчний салбарын реле хамгаалалт, системийн автоматикийн талаар баримтлах бодлогын баримт бичиг

Эрчим хүчний салбарын реле хамгаалалт, системийн автоматикийн талаар баримтлах бодлогын баримт бичиг

Эрчим хүчний салбарын аюулгүй, тогтвортой  ажиллагаа, эдийн засгийн үр ашигтай байдлыг хангахын тулд реле хамгаалалт, системийн автоматикийн найдвартай байдал, ашиглалтын үйл ажиллагааны зохион байгуулалт, шинэ

March 18, 2020 Шинэ мэдээ
Comments Off on “ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЛБАРТ БАРИМТЛАХ ГОРИМ ТООЦОО СУДАЛГААНЫ ТАЛААРХ БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГ 2020-2025”-д санал ирүүлнэ үү

“ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЛБАРТ БАРИМТЛАХ ГОРИМ ТООЦОО СУДАЛГААНЫ ТАЛААРХ БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГ 2020-2025”-д санал ирүүлнэ үү

Диспетчерийн үндэсний төв ХХК дээр “ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЛБАРТ БАРИМТЛАХ ГОРИМ ТООЦОО СУДАЛГААНЫ ТАЛААРХ БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГ 2020-2025” боловсруулагдаж байна. Эрчим хүчний салбарт дамжуулах түгээх сүлжээ, эх үүсвэр, сэргээгдэх эрчим

March 02, 2020 Шинэ мэдээ
Comments Off on Мэдээллийн технологийн бодлогын баримт бичиг

Мэдээллийн технологийн бодлогын баримт бичиг

Монгол улсын Эрчим хүчний сайдын 2019 оны 12-р сарын 31-ны өдрийн №335 тоот тушаалаар “Эрчим хүчний салбарт баримтлах мэдээллийн технологийн бодлогын баримт бичиг 2019-2023” батлагдлаа.

Comments Off on Эрчим хүчний салбарын шуурхай ажиллагааны ажиллагсадын ажил мэргэжлийн V уулзалт уралдаан тэмцээн амжилттай болж өнгөрлөө

Эрчим хүчний салбарын шуурхай ажиллагааны ажиллагсадын ажил мэргэжлийн V уулзалт уралдаан тэмцээн амжилттай болж өнгөрлөө

ДҮТ ХХК нь ТЗЭ-дийн шуурхай ажиллагааны ажиллагсадын мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх, шуурхай ажиллагааны ажлын уялдаа холбоог сайжруулах зорилгоор уламжлал болгон зохион байгуулдаг ээлжит ажил мэргэжлийн уулзалт

November 05, 2019 Шинэ мэдээ
Comments Off on Диспетчерийн зохицуулалтын 2019 оны 9 дүгээр сарын ажлын тайлан

Диспетчерийн зохицуулалтын 2019 оны 9 дүгээр сарын ажлын тайлан

2019-2020 оны “Төвийн бүсийн нэгдсэн сүлжээ, бусад бүсийн системүүдийн өвлийн их    ачааллын үеийн горим”-уудыг боловсруулан салбарын ерөнхий инженерүүдийн зөвлөгөөнөөр хэлэлцүүлж батлуулсан ба 9-р сарын 16-ны

Comments Off on Ажил мэргэжлийн уралдаан зохион байгуулах тухай

Ажил мэргэжлийн уралдаан зохион байгуулах тухай

2019-2020 оны өвлийн их ачааллыг амжилттай давах, төвийн бүсийн нэгдсэн сүлжээнд зэрэгцээ ажилладаг ТЗЭ-н шуурхай ажиллагааны ажиллагсадын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх, шуурхай ажиллагааны ажлын уялдаа

September 16, 2019 Шинэ мэдээ
Back to Top Copyright © 2001-2018 - Диспетчерийн үндэсний төв ХХК