Диспетчерийн зохицуулалтын 2009 оны 6 дугаар сарын ажлын тайлан

Нэг. Диспетчерийн зохицуулалт    ДҮТ ХХК нь Эрчим хүчний хууль, ЭХЗГ-ын тогтоол, шийдвэр, тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлагын хүрээнд Диспетчерийн шуурхай зохицуулалтын үйл ажиллагааг явуулж, бүх

СИСТЕМИЙН ГОРИМ ТӨЛӨВЛӨЛТ, ГОРИМЫН ТООЦООГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ НЬ

July 06, 2009 Шинэ мэдээ

Эрүүл агаар эрч-хүч 2009

Эрчим хүчний салбарын байгууллагуудын дунд жил болгон зохион явуулдаг “ДҮТ” ХХК-ийн нэрэмжит “Эрүүл агаар-эрч хүч” явган аялалын тэмцээн 2009 оны 6-р сарын 19-наас 21-ны хооронд

July 06, 2009 Шинэ мэдээ

Диспетчерийн зохицуулалтын 2009 оны 5 дугаар сарын ажлын тайлан

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n Нэг. Диспетчерийн зохицуулалт \r\n ДҮТ ХХК нь Эрчим хүчний хууль, ЭХЗГ-ын тогтоол, шийдвэр, тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлагын хүрээнд Диспетчерийн шуурхай зохицуулалтын үйл ажиллагааг

Back to Top Copyright © 2001-2018 - Диспетчерийн үндэсний төв ХХК