Comments Off on Диспетчерийн зохицуулалтын 2018 оны 3 дугаар сарын ажлын тайлан

Диспетчерийн зохицуулалтын 2018 оны 3 дугаар сарын ажлын тайлан

2017 оны “Төвийн бүсийн нэгдсэн сүлжээ, бусад бүсийн системүүдийн өвлийн их ачааллын үеийн горим”-уудыг боловсруулан салбарын ерөнхий инженерүүдийн зөвөлгөөнөөр хэлэлцүүлж батлуулсан ба 9-р сарын 15-ны

Comments Off on “ДЦС-4” ТӨХК-ийн 35 жилийн ойн нэрэмжит волейболын тэмцээний удирдамж

“ДЦС-4” ТӨХК-ийн 35 жилийн ойн нэрэмжит волейболын тэмцээний удирдамж

Монгол Улсын Эрчим хүчний салбарын гол тулгуур багана “ДЦС-4” ТӨХК үүсгэн байгуулагдсаны 35 жилийн ойн баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд эрчим хүчний системийн байгууллагуудын дунд

April 04, 2018 Шинэ мэдээ
Comments Off on ИМПОРТЫН ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ГРАФИКИЙН ХАЗАЙЛТЫГ ТООЦОХ ЖУРАМЫН ШИНЭЧЛЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЛААРХ НЭЭЛТТЭЙ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛЛОО

ИМПОРТЫН ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ГРАФИКИЙН ХАЗАЙЛТЫГ ТООЦОХ ЖУРАМЫН ШИНЭЧЛЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЛААРХ НЭЭЛТТЭЙ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛЛОО

“Импортын цахилгаан эрчим хүчний графикийн хазайлт тооцох журам”-ийг шинэчлэх, өөрчлөлтийн талаар нээлттэй хэлэлцүүлэг  2018 оны 3-р сарын 23-ны өдөр  Диспетчерийн Үндэсний Төв ХХК-ийн хурлын танхимд

March 27, 2018 Шинэ мэдээ
Comments Off on Диспетчерийн зохицуулалтын 2018 оны 2 дугаар сарын ажлын тайлан

Диспетчерийн зохицуулалтын 2018 оны 2 дугаар сарын ажлын тайлан

2017 оны “Төвийн бүсийн нэгдсэн сүлжээ, бусад бүсийн системүүдийн өвлийн их   ачааллын үеийн горим”-уудыг боловсруулан  салбарын ерөнхий инженерүүдийн зөвөлгөөнөөр хэлэлцүүлж  батлуулсан ба 9-р сарын 15-ны

Comments Off on НЭГДСЭН СҮЛЖЭЭНИЙ ДҮРМИЙН ШИНЭЧЛЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЛААРХ НЭЭЛТТЭЙ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛЛОО

НЭГДСЭН СҮЛЖЭЭНИЙ ДҮРМИЙН ШИНЭЧЛЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЛААРХ НЭЭЛТТЭЙ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛЛОО

“Нэгдсэн сүлжээний дүрэм”-ийг шинэчлэх, өөрчлөлтийн талаар нээлттэй хэлэлцүүлэг  2018 оны 2-р сарын 28-ны өдөр  Диспетчерийн Үндэсний Төв ХХК-ийн хурлын танхимд болов. Хэлэлцүүлэгт нэгдсэн сүлжээг бүрдүүлэгч

March 05, 2018 Шинэ мэдээ
Comments Off on НЭГДСЭН СҮЛЖЭЭНИЙ ДҮРМИЙН ШИНЭЧЛЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛНО

НЭГДСЭН СҮЛЖЭЭНИЙ ДҮРМИЙН ШИНЭЧЛЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛНО

Диспетчерийн Үндэсний Төв нь нь  Эрчим хүчний тухай хууль  шинэчлэгдэн батлагдсан, диспетчерийн зохицуулалтын цар хүрээ өргөжин тэлж байгаатай холбоотойгоор “Нэгдсэн сүлжээний дүрэм”-ийг шинэчлэх, өөрчлөлт оруулахаар

February 20, 2018 Шинэ мэдээ
Back to Top Copyright © 2001-2018 - Диспетчерийн үндэсний төв ХХК