Comments Off on Диспетчерийн зохицуулалтын 2018 оны 2 дугаар сарын ажлын тайлан

Диспетчерийн зохицуулалтын 2018 оны 2 дугаар сарын ажлын тайлан

2017 оны “Төвийн бүсийн нэгдсэн сүлжээ, бусад бүсийн системүүдийн өвлийн их   ачааллын үеийн горим”-уудыг боловсруулан  салбарын ерөнхий инженерүүдийн зөвөлгөөнөөр хэлэлцүүлж  батлуулсан ба 9-р сарын 15-ны

Comments Off on НЭГДСЭН СҮЛЖЭЭНИЙ ДҮРМИЙН ШИНЭЧЛЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЛААРХ НЭЭЛТТЭЙ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛЛОО

НЭГДСЭН СҮЛЖЭЭНИЙ ДҮРМИЙН ШИНЭЧЛЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЛААРХ НЭЭЛТТЭЙ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛЛОО

“Нэгдсэн сүлжээний дүрэм”-ийг шинэчлэх, өөрчлөлтийн талаар нээлттэй хэлэлцүүлэг  2018 оны 2-р сарын 28-ны өдөр  Диспетчерийн Үндэсний Төв ХХК-ийн хурлын танхимд болов. Хэлэлцүүлэгт нэгдсэн сүлжээг бүрдүүлэгч

March 05, 2018 Шинэ мэдээ
Comments Off on НЭГДСЭН СҮЛЖЭЭНИЙ ДҮРМИЙН ШИНЭЧЛЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛНО

НЭГДСЭН СҮЛЖЭЭНИЙ ДҮРМИЙН ШИНЭЧЛЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛНО

Диспетчерийн Үндэсний Төв нь нь  Эрчим хүчний тухай хууль  шинэчлэгдэн батлагдсан, диспетчерийн зохицуулалтын цар хүрээ өргөжин тэлж байгаатай холбоотойгоор “Нэгдсэн сүлжээний дүрэм”-ийг шинэчлэх, өөрчлөлт оруулахаар

February 20, 2018 Шинэ мэдээ
Comments Off on Диспетчерийн зохицуулалтын 2018 оны 1 дүгээр сарын ажлын тайлан

Диспетчерийн зохицуулалтын 2018 оны 1 дүгээр сарын ажлын тайлан

2017 оны “Төвийн бүсийн нэгдсэн сүлжээ, бусад бүсийн системүүдийн өвлийн их   ачааллын үеийн горим”-уудыг боловсруулан  салбарын ерөнхий инженерүүдийн зөвөлгөөнөөр хэлэлцүүлж  батлуулсан ба 9-р сарын 15-ны

Comments Off on Диспетчерийн зохицуулалтын 2017 оны 12 дугаар сарын ажлын тайлан

Диспетчерийн зохицуулалтын 2017 оны 12 дугаар сарын ажлын тайлан

2017 оны “Төвийн бүсийн нэгдсэн сүлжээ, бусад бүсийн системүүдийн өвлийн их   ачааллын үеийн горим”-уудыг боловсруулан  салбарын ерөнхий инженерүүдийн зөвөлгөөнөөр хэлэлцүүлж  батлуулсан ба 9-р сарын 15-ны

Comments Off on РЕЛЕ ХАМГААЛАЛТ АВТОМАТИКИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛ ХУРАЛДАВ.

РЕЛЕ ХАМГААЛАЛТ АВТОМАТИКИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛ ХУРАЛДАВ.

Эрчим хүчний салбарын Реле хамгаалалт автоматик /РХА/-ийн мэргэжлийн зөвлөлийн хурал 2017 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдөр Диспетчерийн үндэсний төвийн хурлын танхимд болов. Уг хурал

December 15, 2017 Шинэ мэдээ
Back to Top Copyright © 2001-2018 - Диспетчерийн үндэсний төв ХХК