Browsing Category

Эрчим мэдээ

Эрчим мэдээ

\r\n https://twitter.com/NDC_of_Mongolia/status

January 23, 2017 Эрчим мэдээ

Эрчим мэдээ

\r\n https://twitter.com/NDC_of_Mongolia/status

January 22, 2017 Эрчим мэдээ

Эрчим мэдээ

\r\n https://twitter.com/NDC_of_Mongolia/status

January 21, 2017 Эрчим мэдээ

Эрчим мэдээ

\r\n https://twitter.com/NDC_of_Mongolia/status

January 21, 2017 Эрчим мэдээ

Эрчим мэдээ

\r\n https://twitter.com/orsoobaigal/status

January 20, 2017 Эрчим мэдээ

Эрчим мэдээ

\r\n https://twitter.com/NDC_of_Mongolia/status

January 19, 2017 Эрчим мэдээ
Back to Top Copyright © 2001-2018 - Диспетчерийн үндэсний төв ХХК

Эрчим хүчний салбарын байгууллагуудын утасны нэгдсэн жагсаалтыг шинэчлэж байгаа учир өөрийн болон харъяа байгууллагуудын албан утас, гар утас, цахим шуудангийн хаягийн жагсаалтыг хавсралт маягтын дагуу гаргаж 2018 оны 12-р сарын 31-ны дотор onon@ndc.energy.mn хаягаар ирүүлэхийг хүсье.

Утасны жагсаалт шинэчлэх тухай албан бичиг