Comments Off on ДИСПЕТЧЕРИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН 2017 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН АЖЛЫН ТАЙЛАН

ДИСПЕТЧЕРИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН 2017 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН АЖЛЫН ТАЙЛАН

2017 оны “Төвийн бүсийн нэгдсэн сүлжээ, бусад бүсийн системүүдийн зуны бага  ачааллын үеийн горим”-уудыг боловсруулан  салбарын ерөнхий инженерүүдийн зөвөлгөөнөөр хэлэлцүүлж  батлуулсан ба 5-р сарын 15-ны

Comments Off on ДИСПЕТЧЕРИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН 2017 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН АЖЛЫН ТАЙЛАН

ДИСПЕТЧЕРИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН 2017 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН АЖЛЫН ТАЙЛАН

2017 оны “Төвийн бүсийн нэгдсэн сүлжээ, бусад бүсийн системүүдийн  зуны бага  ачааллын үеийн горим”-уудыг боловсруулан  салбарын ерөнхий инженерүүдийн зөвөлгөөнөөр хэлэлцүүлж  батлуулсан ба 5-р сарын 15-ны

Comments Off on Нээлттэй хаалганы өдөрлөг

Нээлттэй хаалганы өдөрлөг

2017 оны 6-р сарын 12-13-ны өдрүүдэд Сүхбаатарын талбайд болно

June 10, 2017 Шинэ мэдээ
Comments Off on Диспетчерийн зохицуулалтын 2017 оны 4 дүгээр сарын ажлын тайлан

Диспетчерийн зохицуулалтын 2017 оны 4 дүгээр сарын ажлын тайлан

2016-2017 оны “Төвийн бүсийн нэгдсэн сүлжээ, бусад бүсийн системүүдийн 2016 оны өвлийн их   ачааллын үеийн горим”-уудыг боловсруулан  салбарын ерөнхий инженерүүдийн зөвөлгөөнөөр хэлэлцүүлж  батлуулсан ба 9-р

Comments Off on Диспетчерийн зохицуулалтын 2017 оны 3 дугаар сарын ажлын тайлан

Диспетчерийн зохицуулалтын 2017 оны 3 дугаар сарын ажлын тайлан

2016-2017 оны “Төвийн бүсийн нэгдсэн сүлжээ, бусад бүсийн системүүдийн 2016 оны өвлийн их   ачааллын үеийн горим”-уудыг боловсруулан  салбарын ерөнхий инженерүүдийн зөвөлгөөнөөр хэлэлцүүлж  батлуулсан ба 9-р

Comments Off on Эрчим хүчний салбарын утасны нэгдсэн жагсаалт

Эрчим хүчний салбарын утасны нэгдсэн жагсаалт

Эрчим хүчний салбарын утасны нэгдсэн жагсаалт хэвлэгдэж гарлаа. Худалдан авахаар бол 96663875 утасаар холбогдох буюу Диспетчерийн үндэсний төв ХХК-н байранд ирж худалдан авах боломжтой

April 10, 2017 Шинэ мэдээ
Back to Top Copyright © 2001-2015 - Диспетчерийн үндэсний төв ХХК