Comments Off on Диспетчерийн зохицуулалтын 2018 оны 1 дүгээр сарын ажлын тайлан

Диспетчерийн зохицуулалтын 2018 оны 1 дүгээр сарын ажлын тайлан

2017 оны “Төвийн бүсийн нэгдсэн сүлжээ, бусад бүсийн системүүдийн өвлийн их   ачааллын үеийн горим”-уудыг боловсруулан  салбарын ерөнхий инженерүүдийн зөвөлгөөнөөр хэлэлцүүлж  батлуулсан ба 9-р сарын 15-ны

Comments Off on Диспетчерийн зохицуулалтын 2017 оны 12 дугаар сарын ажлын тайлан

Диспетчерийн зохицуулалтын 2017 оны 12 дугаар сарын ажлын тайлан

2017 оны “Төвийн бүсийн нэгдсэн сүлжээ, бусад бүсийн системүүдийн өвлийн их   ачааллын үеийн горим”-уудыг боловсруулан  салбарын ерөнхий инженерүүдийн зөвөлгөөнөөр хэлэлцүүлж  батлуулсан ба 9-р сарын 15-ны

Comments Off on РЕЛЕ ХАМГААЛАЛТ АВТОМАТИКИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛ ХУРАЛДАВ.

РЕЛЕ ХАМГААЛАЛТ АВТОМАТИКИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛ ХУРАЛДАВ.

Эрчим хүчний салбарын Реле хамгаалалт автоматик /РХА/-ийн мэргэжлийн зөвлөлийн хурал 2017 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдөр Диспетчерийн үндэсний төвийн хурлын танхимд болов. Уг хурал

December 15, 2017 Шинэ мэдээ
Comments Off on Диспетчерийн зохицуулалтын 2017 оны 11 дүгээр сарын ажлын тайлан

Диспетчерийн зохицуулалтын 2017 оны 11 дүгээр сарын ажлын тайлан

2017 оны “Төвийн бүсийн нэгдсэн сүлжээ, бусад бүсийн системүүдийн өвлийн их   ачааллын үеийн горим”-уудыг боловсруулан  салбарын ерөнхий инженерүүдийн зөвөлгөөнөөр хэлэлцүүлж  батлуулсан ба 9-р сарын 15-ны

Comments Off on “ОРЧИН ҮЕИЙН ТООН ХАМГААЛАЛТЫН АШИГЛАЛТЫН ТҮВШИН, ТУЛГАРЧ БАЙГАА ХҮНДРЭЛҮҮД , ШИЙДВЭРЛЭХ АРГА ЗАМУУД” СЭДЭВТ ЗӨВЛӨЛДӨХ УУЛЗАЛТ БОЛЛОО

“ОРЧИН ҮЕИЙН ТООН ХАМГААЛАЛТЫН АШИГЛАЛТЫН ТҮВШИН, ТУЛГАРЧ БАЙГАА ХҮНДРЭЛҮҮД , ШИЙДВЭРЛЭХ АРГА ЗАМУУД” СЭДЭВТ ЗӨВЛӨЛДӨХ УУЛЗАЛТ БОЛЛОО

МУ-ын ЭХС-д тоон хамгаалалтууд идэвхитэй ашиглагдаж эхэлснээс хойш 10 гаруй жил болж байгаа ба үүний үр дүнд НС-ний хэмжээнд РХАБ-уудын найдвартай  ажиллагааны түвшин тасралтгүй өсөж

December 05, 2017 Шинэ мэдээ
Comments Off on ТБНС-ний ачаалал 1 ГВт хүрэв

ТБНС-ний ачаалал 1 ГВт хүрэв

Монгол Улсын хөгжлийн тулгуур болсон Эрчим хүчний салбар анх 1922 онд Эрчим хүчний аж үйлдвэрийн хөгжлийн үндэс тавигдаж улмаар 1932 онд анхны дулааны цахилгаан станцыг

November 30, 2017 Шинэ мэдээ
Back to Top Copyright © 2001-2015 - Диспетчерийн үндэсний төв ХХК